Historie

Firmu, původním názvem Stroj & Spol., založila rodina Baumrukových v roce 1990. S třemi stálými zaměstnanci se zpočátku orientovala na zakázkovou kovovýrobu, především na návrhy a produkci atypických konstrukcí. V roce 1994 získala nové prostory, po jejichž rekonstrukci se výrazně rozšířila.

Firma rychle získávala nové zákazníky, výroba se rozšiřovala a původně malá rodinná firma potřebovala přejít na klasické způsoby financování. Organizační změnou vznikla v roce 1996 ze stávající firmy Stroj & Spol. firma BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. Preciznost práce a plnění všech dohod přivedlo zahraniční zákazníky a s nimi sériovou výrobu rozličných kovových komponent pro stavební stroje. V roce 1997 majitelé koupili obchodní podíly společnosti Yamas s.r.o. a stávající prostory rozšířili o výrobní areál v Chrástu u Plzně. To umožnilo zvýšit výrobní kapacity a začít obchodovat s náhradními díly pro kolejová vozidla.

V roce 2000 byl zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a společnost se stala vlastníkem Certifikátu technické způsobilosti pro dodavatele Českých drah a.s. V roce 2002 byly výrobní kapacity rozšířeny o obrobnu umožňující vyšší výrobní samostatnost v produkci náhradních dílů a komponent pro kolejová vozidla. O dva roky později byla dokončena výstavba nové haly v Chrástu u Plzně, kam byly přesunuty výrobní kapacity.

Od roku 2007 firma výrazně investovala do automatizace, strojního a softwarového vybavení. Strojní park byl během 1 roku kompletně obměněn. Získání certifikací v oblasti svařování ČSN EN ISO3834-2 a ČSN EN 15085 umožnilo další prosazení se v tvrdém konkurenčním prostředí.

V roce 2010 byl zaveden nový ERP systém, který zefektivnil veškeré firemní procesy a umožnil EDI komunikaci s hlavními zákazníky.

V roce 2013 firma významně investovala do dalšího rozvoje. Došlo ke kompletní přestavbě celého výrobního areálu. Byla postavena nová moderní výrobní hala o ploše 3200 m2 a dvě skladové haly o celkové ploše 1000 m2. Součástí výstavby byla i nová správní budova a sociální zázemí o užitné ploše 700 m2. Zároveň došlo k investici do strojního vybavení včetně instalace nové práškové lakovny.

V letech 2015-16 došlo k dalším investicím. Kromě rozšíření strojního zařízení (především pořízení 2 dělicích laserových center, CNC ohýbacího centra na trubky aj.), byla vystavěna nová expediční hala o ploše 660 m2. Dále byly zakoupeny přiléhající pozemky o ploše 22 700 m2 umožňující budoucí rozvoj společnosti.

V roce 2017 byla postavena nová svařovna o ploše 2000 m2 a sklad 600 m2. Došlo k výraznému posílení automatizace pomocí nových svařovacích robotů spolu s využitím off-line programování. Také byly provedeny investice v oblasti automatizace skladů, CNC obrábění a měřících technologií.

V roce 2017 zaměstnává firma 100 kvalifikovaných zaměstnanců na plný úvazek, disponuje moderním výrobním i administrativním zázemím o celkové ploše téměř 10 000 m2 a je schopna nabídnout zákazníkovi prvotřídní servis.