Reference

Součásti stavebních a výrobních strojů

Zajišťování kompletní výroby mechanických dílů dle výkresové dokumentace zákazníka. Portfolio zákazníků představují významné zahraniční společnosti specializující se na výrobu a montáž komplexních zařízení a systémů. Často jde o  světové leadry ve svém oboru.

Nerezové komponenty operačních stolů

Součásti elektromotorů

Součásti vratových systémů

Komponenty pro kolejová vozidla

Zajišťování kompletních dodávek mnoha náhradních dílů pro lokomotivy a tramvaje – sběrače proudu, uzemňovače, brzdové součásti (zdrže, botky, stavěče aj.), vyrovnávače mezinápravových tlaků, silentbloky aj.

Konkrétní reference na naše zákazníky rádi sdělíme na vyžádání.