Historie

Historie a rozvoj


Stroj & Spol.

Firmu, původním názvem Stroj & Spol., založil pan Josef Baumruk již v roce 1990. Se třemi stálými zaměstnanci se zpočátku orientovala na zakázkovou kovovýrobu, především na návrhy a produkci atypických konstrukcí. V roce 1994 získala nové prostory, po jejichž rekonstrukci se výrazně rozšířila.


Firma rychle získávala nové zákazníky, výroba se rozšiřovala a tento malý rodinný podnik postupně potřeboval přejít na klasické způsoby financování. Organizační změnou tak v roce 1996 vznikla společnost BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., která za dobu své existence prošla řadou vylepšení a získala si pozici lídra i za hranicemi.Několik klíčových událostí ve vývoji společnosti1997

Příchod zahraničních zákazníků a rozšíření o nový areál

Preciznost práce a plnění všech dohod přivedlo zahraniční zákazníky a s nimi sériovou výrobu rozličných kovových komponent pro stavební stroje. V roce 1997 majitelé koupili obchodní podíly společnosti Yamas s.r.o. a stávající prostory rozšířili o výrobní areál v Chrástu u Plzně. To umožnilo zvýšit výrobní kapacity a začít obchodovat s náhradními díly pro kolejová vozidla.

2000

Certifikát způsobilosti dodavatele a nová hala

V roce 2000 byl zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a společnost se stala vlastníkem Certifikátu technické způsobilosti pro dodavatele Českých drah a.s. V roce 2002 byly výrobní kapacity rozšířeny o obrobnu umožňující vyšší výrobní samostatnost v produkci náhradních dílů a komponent pro kolejová vozidla. O dva roky později byla dokončena výstavba nové haly v Chrástu u Plzně, kam byly přesunuty výrobní kapacity.

2006 a 2010

Investice do automatizace a ERP systém

V roce 2006 převzala řízení společnosti druhá generace rodiny Baumrukových a od roku 2007 firma výrazně investovala do automatizace, strojního a softwarového vybavení. Strojní park byl během 1 roku kompletně obměněn. Získání certifikací v oblasti svařování ČSN EN ISO3834-2 a ČSN EN 15085 umožnilo další prosazení se v tvrdém konkurenčním prostředí. V roce 2010 byl zaveden nový ERP systém, který zefektivnil veškeré firemní procesy a umožnil EDI komunikaci s hlavními zákazníky.

2013

Přestavba výrobního areálu a nové haly

V roce 2013 firma významně investovala do dalšího rozvoje. Došlo ke kompletní přestavbě celého výrobního areálu. Byla postavena nová moderní výrobní hala o ploše 3 200 m² a dvě skladové haly o celkové ploše 1 000 m². Součástí výstavby byla i nová správní budova a sociální zázemí o užitné ploše 700 m². Zároveň došlo k investici do strojního vybavení včetně instalace nové práškové lakovny.

2015 až 2017

Pořízení laserových center, nové haly, pozemky a investice do rozvoje

V letech 2015–2016 došlo k dalším investicím. Kromě rozšíření strojního zařízení (především pořízení 2 dělicích laserových center, CNC ohýbacího centra na trubky aj.), byla vystavěna nová expediční hala o ploše 660 m². Dále byly zakoupeny přiléhající pozemky o ploše 22 700 m² umožňující budoucí rozvoj společnosti.


V roce 2017 byla postavena nová svařovna o ploše 2 000 m² a sklad 600 m². Došlo k výraznému posílení automatizace pomocí nových svařovacích robotů spolu s využitím off-line programování. Také byly provedeny investice v oblasti automatizace skladů, CNC obrábění a měřících technologií.

2018 až 2022

Nové technologie ve výrobě

V letech 2018–2022 byla výroba posílena o nové technologie. Mezi nejvýznamnější patřily 2 laserová pálicí centra, 2 ohraňovací lisy, 2 pětiosá obráběcí centra a několik CNC soustružnických center vybavených zakládacími roboty. Firma se také vybavila stroji na zpracování nerezu pro zdravotní průmysl, kdy byl pořízen svařovací robot pro metodu WIG a tryskač na nerez.


K velkému technologickému posunu došlo v roce 2022, kdy byla dostavěna další výrobní hala o ploše 3400 m². Hlavním důvodem k výstavbě byla potřeba prostoru pro novou automatizovanou práškovou lakovnu s 2 lakovacími roboty a chemickou předúpravou. V rámci přestavby provozu bylo dokoupeno několik nových obráběcích strojů a svařovacích robotů. Došlo také k optimalizaci celého logistického toku.

2023

Investice do obnovitelných zdrojů a instalace fotovoltaické elektrárny

V roce 2023 firma investovala do obnovitelných energetických zdrojů. Kromě rozšíření vytápění o možnost spalování biomasy byla instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 650 kWp a bateriové úložiště 614 kWh.


V roce 2023 zaměstnává firma více než 100 kvalifikovaných zaměstnanců na plný úvazek, disponuje moderním výrobním i administrativním zázemím o celkové ploše téměř 13 400 m² a je schopna nabídnout zákazníkovi prvotřídní servis.

Spojte se s námi

Vítáme každý váš dotaz a připomínku. Můžete snadno navázat spojení a získat potřebné informace.