Certifikáty a ocenění

Certifikáty


EN ISO 9001:2015

Systém řízení kvality

Norma ISO 9001 je mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systémy řízení kvality organizací. Cílem je zajistit, že firma dodává produkty nebo služby splňující požadavky zákazníka, a zároveň se snaží o neustálé zlepšování efektivity a procesů.

Celý dokument
EN ISO 9001:2015

EN ISO 3834-2:2021

EN ISO 3834-2:2021

Procesy svařování

Norma EN ISO 3834-2:2021 určuje kvalitativní požadavky pro svařování, zahrnující kvalifikaci svařovacího personálu a využití vhodných materiálů

Celý dokument

EN 15085-2:2020

Procesy svařování

Norma EN 15085-2:2020 se zaměřuje na požadavky na certifikaci svařování kolejových vozidel a součástí. Stanovuje kritéria pro kvalitu a kontrolu svařovacích procesů a zajišťuje, že komponenty splňují bezpečnostní a technické požadavky pro železniční průmysl.

Celý dokument
EN 15085-2:2020

ČD V95/5

ČD V95/5

Osvědčení o odborné způsobilosti výrobce

Norma ČD V95/5 je specifický technický standard Českých drah pro svařování kolejových vozidel a jejich komponent. Tento dokument stanovuje požadavky a postupy zajišťující kvalitu a bezpečnost svařovaných spojů v rámci výroby a oprav železničních vozidel.

Celý dokument

Ocenění


Rodinný Podnik

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Splňuje požadavky Definice rodinného podnikání schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 15. 5. 2016, a pro zápis do Registru rodinných podnuků ČR vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz

Celý dokument
Rodinný Podnik

AAA Platinum Experience

AAA Platinum Experience

Ocenění AAA je prestižní nezávislý rating firem s historií sahající až do roku 1908

Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Na ocenění AAA dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů působících v České republice.

Celý dokument

ČESKÝ LÍDR 2020

1. místo

Více jak polovinu firem (56,5 %), které se letos dostaly do finále OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, tvoří rodinné firmy, což může v dnešní době poznamenané pandemií COVID-19 představovat určitou výhodu. Z nejrůznějších studií totiž vyplývá, že rodinné podnikání je velmi často stabilnější než podnikání nerodinných společností či korporací.

Celý dokument
ČESKÝ LÍDR

Diamanty českého byznysu

Diamanty českého byznysu 2018

2. místo

Diamanty českého byznysu jsou projektem agentury COT group, jehož základním posláním je objektivní zhodnocení nejúspěšnějších podnikatelských subjektů dle jejich ekonomických výstupů.

Celý dokument

Exportér roku 2017

10. místo

O tom, že Česká republika může světu nabídnout více než jen památky, pivo a broušené sklo, nás čeští exportéři každoročně utvrzují v soutěži Exportér roku. Toto tradiční klání českých vývozců, v němž mohou porovnat své úspěchy při vývozu svých výrobků a služeb, se v roce 2023 uskutečňuje již po devětadvacáté.

Celý dokument
Exportér roku

Vodafone Firma roku

Vodafone Firma roku 2015

1. místo v Plzeňském kraji

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Celý dokument

Spojte se s námi

Vítáme každý váš dotaz a připomínku. Můžete snadno navázat spojení a získat potřebné informace.